Even voorstellen

De oprichtingsdatum van kon. harmonie St. Cecilia 1836 Vaals staat nauwkeurig vast: 12 mei 1836. Bovendien zijn de namen van de 12 muzikanten, die het initiatief tot de oprichting gaven, exact bekend. In de eerste jaren van haar bestaan verleende de harmonie in hoofdzaak medewerking aan processies in de Nederlandse, Duitse en Belgische grensdorpen. Vooral vanwege de unieke, indrukwekkende...

Van carnavalsconcert tot carnavalsrevue

Op 5 februari 1995 vond het eerste Carnavalsconcert van de harmonie plaats in het Grensülle-paviljoen op de parkeerplaats achter restaurant “De Suisse”. Een luchtig concert met zang en humoristische verbindende teksten van Hans Pelzer. In de loop van de navolgende jaren verhuisde het paviljoen naar het gemeentelijk sportpark en kreeg de presentatie van het concert een steeds belangrijker rol....

Concertreizen

Er zijn in het verleden eendaagse, tweedaagse en zelfs driedaagse reizen geweest. Het zou te ver voeren om al deze reizen uitvoerig te beschrijven. De reisverslagen zijn wel terug te vinden in de traditioneel door de secretaris jaarlijks op te maken kroniek. Gedetailleerde, bloemrijke, smeuige verhalen, van o­nbeschrijflijke taferelen in pensions, slapen in de openlucht of de eerste kennismaking...

SJMOETSIE IS THUIS!

Wie de laatste revue van de harmonie “VRUIJ DIESJ NIT ÓP OONJELADE EIER” nog in zijn geheugen heeft bewaard, herinnert zich zeker nog een van de hoofdrolspelers in deze tragi- komische, hilarische erfeniskwestie. Hij was het, die er uiteindelijk met de “buit” vandoor ging: het hondje SJMOETSIE van de schatrijke oom Dagobert Dash, dat de andere erfgenamen, die zich al te vroeg op “oonjelade eier”...

Coronafilm

De Vaalser harmonie, “DE MOEZIEK”, heeft als “HATS ÓNGER D’R REEM” voor alle Völser en alle hulp- en zorgverleners, online het nummer “VOLS DOE BIS E DÖRP” opgenomen.
De muzikanten van de grote harmonie hebben samen, maar ieder voor zich thuis, met de jonge muzikanten en leerlingen van de Jeugdharmonie en de drumband, het nummer opgenomen, waarna het tot één geheel als film en muziek is samengevoegd.

De moeziek

De zuilen van de opleiding.
Blazersklas
Begin je pas muziek te maken, speel je meteen met anderen in de blazersklas.
S M V
Stichting muziekonderwijs Vaals.
Jeugdorkest
Nadat je al een beetje gevorderd bent, speel je met anderen samen in het jeugdorkest.
Werving
Om regelmatig nieuwe leerlingen te krijgen, wordt er op verschillende manieren geworven voor nieuwe leerlingen.

HDCR

De Hub Deitz Carnavalsrevue
Een cryptische titel, een humoristisch verhaal, unieke typetjes, geweldige solisten, prachtige kostumering, indrukwekkende decors en een spetterend repertoire. De Hub Deitz Carnavalsrevue.

HEMMELSJTEERE ANIESLAKRITS

Asterix & Obelisk

Et is noch Suppe da...

VRUIJ DIESJ NIT ÓP OONJELADE EIER

WIE OUWER DE NUS, WIE HELLER DE SJAAL

“WOA VÖLSER JONGE……..”

Carnavalsconcert 2003 Vuur zetse der mei oop der zaal

Carnavalsconcert 2002 Polterovvend

Wasser, Wasser

WAT D’R BOER NIT KENT….

Tijdens het galaconcert van Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 werd zowel aan het mannenkoor als aan de Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 de Cultuurprijs van de gemeente Vaals uitgereikt. Binnen een maand tijd valt de Koninklijke Harmonie St. Cecilia nu de eer te beurt om andermaal een Cultuurprijs voor culturele en sociaal-maatschappelijke verdiensten aan hun palmares toe te mogen voegen.

Door de vanuit het Noord-Limburgse Venray opererende Stichting Wilhelmina Sangers Cultuurprijzen werd de harmonie genomineerd en uiteindelijk met de Cultuurprijs 2012 beloond. Een delegatie onder leiding van president Jo Kern mocht jl. dinsdag 22 mei de bijbehorende oorkonde feestelijk in ontvangst nemen. "De prominente plaats die deze harmonie zich heeft verworven in de Vaalser gemeenschap, de hoge mate van dienstbaarheid, de bijzondere activiteiten, de aandacht en opvang voor en van jonge muzikanten, het 175-jarig jubileum en de niet-alledaagse invulling van de jubileumactiviteiten, rechtvaardigen de toekenning van deze Wilhelmina Sangers Cultuurprijs 2012", aldus bestuursvoorzitter van de Stichting, deken Smeets. "Het Euregionale orkest schuwt daarbij de samenwerking met zusterverenigingen en de aanpak van grotere projecten niet, getuige o.a. "Clermoretti" met John Bröcheler en "Historia Moezieka" bij gelegenheid van het 175-jarig jubileum. Belangrijke doelstelling, naast dienstbaarheid aan de lokale gemeenschap, is het hebben van plezier in het samen musiceren, het publiek vermaken, boeien en ontroeren, enthousiasme uitstralen en bij jonge mensen interesse wekken om ook een instrument ter hand te nemen", aldus de jury-rapportage. Aan deze Cultuurprijs is een geldbedrag verbonden van 5000,- Euro, een welkome aanvulling voor het harmonie-budget om o.a. de opleiding van jonge muzikanten en toekomstig op stapel staande grotere muzikale projecten te bekostigen.

Bravo "Moeziek" !

 

'

185 - Jaar de Moeziek

De kon. harmonie st. cecilia 1836 werd op 12 mei 1836 opgericht.