“Wèn ’t lèmpsje bovver de camera roeë luuët, zut uur i bild. Alzo kontsentriert uusj, jèng jèkke tuuën mieë, nit mieë in de naas buttele….”. Dat waren de laatste instructies voordat zondagavond 3 oktober jl. enkele ogenblikken later de livestream van de harmonie de ether in ging. Maar vóór president Ellen von Wintersdorff haar presentatie kon starten konden de kijkers eerst live toezien hoe het echtpaar Hoebäet en Tiensje Niekebokker in hun woonkamer met kabels en antenne worstelden om de livestream op tijd op hun toestel in beeld te krijgen. En toen dat uiteindelijk was gelukt kon de uitvoering echt beginnen.

“HALLO,WIE JEET ‘T”? is de titel van de livestream als een terechte vraag naar ieders welbevinden wanneer je mekaar lang hebt moeten missen. Voor de harmonie was de livestream een mooi eindproduct na een lange gezamenlijke voorbereiding op vele fronten tijdens corona-tijd. De revue-commissie stopte er al haar creativiteit in, het bestuur puzzelde om de eindjes aan elkaar te knopen en jong en oud van de harmonie gingen aan het werk om toch in coronatijd iets voor mekaar te boksen. Het werd een populair concert met een hoog “Vols-gehalte”, met nieuwe teksten van Marco Fröhling, Hay Staps, Henk van den Berg en Jo Kern en evergreens van Lambert Erven, Hans Pelzer en Joep Baltus. Met uiteenlopend instrumentaal repertoire, van “VON FREUND ZU FREUND” (solo-intro Luciënne Rhoul en Nick Didden) tot “IN THE MOOD” (solo Claudia Delnoye-Crumbach, Marco Fröhling en Nick Didden) en vocaal solistisch werk, waarbij natuurlijk de “zangers van de revue” werden ingezet: Om te beginnen John Pelzer, Marco Fröhling en Maurice Delnoye met de titelsong “HALLO WIE JEET ‘T?”. Hetzelfde trio nam ook het kersverse door het Cultuurfonds Vaals geïnitieerde en gelanceerde “ROCK MIESJ” voor haar rekening. Henk van den Berg zong (met piano-ondersteuning van zoon Jeroen) het passende en gevoelige “BLOASMOEZIEK” en later in het programma “D’R AUJOES”, maar dan in swing-versie met trompetsolo van Patrick Sporken. Brigitte Pelzer had haar aandeel met “WÈN ÖVVER VOLS” en “’T KLÖKS-JE”, Huub Zegers zong het lied dat zeker niet mocht ontbreken : ’t moeziek-lidsje “WOA VÖLSER JONGE” en Marco Fröhling “WÈN ÓP D’R LAAN DE LAMPE NOCH BRENNE”, Maurice Delnoye “HEIJ I VOLS” van de voormalige Vaalser coverband “Mudshovel” (pratbagger) en Henk van den Berg en Jo Kern zongen ter afsluiting “VOLS DOE BIS E DÖRP” met de door deze activiteit weer eens bewezen tekstpassage “bedènk dat e dörp óch zieng allure hat”.

President Ellen von Wintersdorff presenteerde en leidde door het toch wel ingewikkelde programma alsof ze nooit anders had gedaan, gesteund door het door Marjo Zegers opgemaakte technische draaiboek met alle noodzakelijke aanwijzingen. Bijzonder aan de live-uitzending waren de regelmatige “boodschappen-onderbrekingen”, reclame voor Vaalser ondernemers. Reclame, maar dan in de vorm van sketches, op locatie opgenomen en gespeeld door de acteurs en actrices uit de diverse revues: Brigitte Pelzer, Patricia Dassen, Manuela Crutzen, Ellen von Wintersdorff, Huub Zegers, Jules Lauvenberg en Jo Kern. Sterker nog: uit de diverse revues maakten bekende personages, aparte typetjes, hun opwachting: Doevepiet Sjnoefnaas “Doefdoef”, Matsjeu en Mala Morjenrok, Joela en Juupsje Jabberdien, Fiefie en Waldie Wiedeknieng, boerenzoon Eugène, Sjwèster Appetita en Sjwèster Nutella, Zweistein en Hielde Heggemusj. Ook werd er regelmatig live geschakeld naar de huiskamer van het echtpaar Niekebokker om te kijken hoe de vlag er daar bij hing.

Verantwoordelijk voor de diverse filmpjes waren de makers Michael Wassermann en Eric Volders. Voor licht, geluid, opname en goede afloop van de uitzending waren de technici Pascal Vonken en Roger Niesten van Nivo en Christian Barenbrug van Wavebridgz Audiovisual. Het werd op die manier een echte tv-avond, met de moeziek zonder publiek vóór de camera en het publiek onzichtbaar áchter de camera. De muzikanten, zangers en acteurs van de Moeziek hebben met veel plezier gerepeteerd en uitgevoerd. Tijdens en zeker na de uitzending stroomden vele “wow”-reacties binnen. De “Moeziek va Vols’heeft weer eens een historisch monumentje neergezet. Uitzending gemist? Geen paniek. De livestream wordt opgenomen en de Moeziek zal ervoor zorgen, dat wij dit concert vanaf maandag 4 oktober nog eens op social media met u kunnen delen, zodat u alsnog de uitzending kunt zien. Een beetje dus zoals uitzending gemist. En als de uitzending u is bevallen en u dit concert een financieel entreekaartje waard vindt, mag u nog steeds in de onkosten doneren, via de QR-code op de site van de harmonie (www.harmonie-vaals.nl) of gewoon op de rekening van de harmonie NL70RABO0152522468. De harmonie zegt bij voorbaat al hartelijk dank.